Hakımızda

KALİTE & GIDA  & ÇEVRE YÖNETİM POLİTİKASI
Firmamız Müşteri Tesislerinde Yemek Üretimi Ve Sunumu, Temizlik Hizmetleri alanlarında faaliyet göstermekte olan firmamız çalışırken aşağıdaki konuları ilke edinmiştir.

Sektörümüzün vermiş olduğu bilinçle, günümüz şartlarında her türlü teknolojiyi kullanarak Taahhüt ettiğimiz ürünleri zamanında  gerçekleştirmek.
Müşteri Memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.
Devamlı iyileştirmeye azami özen göstermek
Kalite düzeyini  sürekli yükseltmek için tüm çalışanlarımızın fikirlerini alıp , projelerimize katılımlarını sağlamak.
İş yaptığımız kurumlarda sağladığımız güvenin, büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak ve bu sermayeyi her geçen gün arttırmak.
Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek
Tüm faaliyetlerimiz kapsamında geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek,canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak
Kalite, Gıda ve Çevre Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
Çevreye ve İnsanlara saygılı olmak, çalışanlarımızı ve müşterilerimizi veli nimetimiz olarak kabul etmek,
Türk gıda kodeksine ve uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirileceğini ve çözüm ortaklarını da aynı felsefe ile yönetilen şirketler arasından seçmeye özen göstermek.
Uygunluk yükümlülükleri şartları ile entegre yönetim sistemi şartlarına uyarak, entegre yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek,
Doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve oluşan atıkların uygun yöntemlerle uzaklaştırılmasını sağlamak, 
Hizmetlerimiz süresince doğal kaynak kullanımının ve atık üretiminin azaltılmasını sağlamak,

GENEL MÜDÜR
OĞUZHAN KAYMAK